www.criticons.se © 2010                    

 

 

CRITICONS - Critical Conditions Support 

 

Vi tillhandahåller:

 

-Flygläkarundersökningar klass 1-3

 

-Dykmedicinska undersökningar

 

-Utbildning i akut omhändertagande

 

-Sjukvårdsberedskap

 

-Krishantering