www.criticons.se © 2010                    

 

 

Akutsjukvård

 

Vi ger utbildning i akut omhändertagande av skadad enligt TCCC -

Tactical Combat Casualty Care. En omhändertagandealgoritm främst inriktad mot stick-, skjut- och sprängskador.

 

Vi ger också utbildningar baserade på ett sedvanligt omhändertagande enligt ABCDE-principerna.

 

Utöver detta kan vi också hjälpa till med sjukvårdsberedskap, planering av sjukvård för olika tillfällen, planering och införskaffande av sjukvårdsutrustning samt HLR-utbildning.

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners